5. 11. 2014

Otevřený dopis zastupitelům města Slaný

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

 já, níže podepsaná, Jana Zůnová, předsedkyně základní organizace Strany zelených ve Slaném, se na vás obracím tímto otevřeným dopisem v několika věcech. V prvé řadě bych vám všem chtěla poblahopřát ke zvolení a zároveň se těším, že vaše spolupráce povede ke zvyšování kvality života ve Slaném. Jsem přesvědčena, že každá ze zastoupených stran i osobností bude mít ostatním mnoho co nabídnout a přinést řadu inspirací a podnětů, jak lépe spravovat naše město.

Jedním z hlavních témat současné politické scény je transparentnost. Dovoluji si vás tímto dopisem vyzvat, abyste ke dni konání ustavující schůze nového zastupitelstva města Slaný zveřejnili svá majetková přiznání v podobě soupisu veškerého movitého i nemovitého majetku, a to včetně vlastnictví cenných papírů, podílů v obchodních společnostech a peněžních prostředků a dluhů, a to ke dni vašeho nástupu do funkce. Zároveň vás vyzývám, abyste toto přiznání zpřístupnili v elektronické podobě široké veřejnosti.

Majetková přiznání slouží k tomu, aby lidé, kteří rozhodují o veřejných penězích, nemohli ve svých funkcích nepozorovaně a nevysvětlitelně zbohatnout. V zahraničí se jedná o běžnou praxi, v České republice ovšem chybí možnost ověření a porovnání množství a výše majetku tak, aby bylo možné vyloučit neoprávněné nabytí majetku během funkce v rozporu se zákonem. Dary, vedlejší činnost nebo nakládání s majetkem mohou představovat korupční nástroj k ovlivňování politiků.

Majetková přiznání budou představovat vstřícný krok směrem k veřejnosti svědčící o podstivosti a otevřenosti slánských zastupitelek a zastupitelů, ale také nejlepší možný nástroj pro ochranu vaší dobré pověsti, kdy tímto krokem předem vyloučíte veškeré pochybnosti, které by se snad mohly neoprávněně vynořit. Proto věřím, že se k této výzvě připojíte všichni.

S přátelským pozdravem

Jana Zůnová

Ve Slaném 5. 11. 2014

otevreny_dopis