Kateřina Broža Zápotocká

Kateřina Broža Zápotocká

Již při studiu na fakultě Sociálních věd UK jsem začala pracovat na Ministerstvu práce a sociálních věcí při implementaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, a dnes se zaměřuji na podporu neziskových organizací při čerpání dotací z EU a z dalších veřejných zdrojů. Dlouhodobě se pohybuji v prostředí sociálních služeb a mám zkušenosti s prací s lidmi s mentálním a tělesným postižením.

Mým cílem je pozitivně ovlivňovat českou společnost, a to prostřednictvím změn ve vzdělávacím a sociálním systému a především ve veřejné správě.

Ve Slaném se chci zasadit o zkvalitnění a zvýšení dostupnosti školek a zlepšení kvality základních škol. Zároveň chci prosazovat nulovou toleranci hazardu na území našeho města.