Nezávislí kandidáti, KDU-ČSL a Strana zelených.

Společnost
Zájmy občanů a města jsou nám přednější než zájmy politických stran.
Samospráva je tu pro občany, ne naopak.
Město
Zvelebení vzhledu města po všech stránkách.
Úprava parků tak, aby byly vhodným místem pro trávení volného času, sport i hraní dětí.
Zajištění kvalitní péče o zeleň v celém městě.
Rozšíření množství kontejnerů na tříděný odpad.
Upravení míst kolem popelnic a kontejnerů.
Školství
Vybudování bezpečných a moderních hřišť.
Zajištění dostupných a kvalitních mateřských školek.
Zavedení programu „přátelská škola…“ ve slánských ZŠ i MŠ.
Podpoříme zájmová vzdělávání dětí a mládeže.
Bezpečnost
Podporovat činnost městské i státní policie a tím zajistit zlepšení bezpečnosti občanů a pořádku ve městě.
Vytipovat a zrušit temná zákoutí ve městě.
Podpořit programy na prevenci alkoholismu, zneužívání drog, záškoláctví a kriminality mládeže.
Omezit hazard ve městě na minimum.
Samospráva města
Průhledně, čestně a uvážlivě hospodařit s finančními prostředky města.
Pokračovat v obnově historických památek města.
Pokračovat s úpravou historického jádra města.
Vyřešení dopravní situace města urychleným vybudováním severního obchvatu.
Podnikání
Podporovat činnost malých a středních podnikatelů, kteří jsou motorem ekonomiky.
Podporovat rozumné projekty, které přinesou do města nové pracovní příležitosti.
 Společenský život
V oblasti kultury a sportu podporovat především ty aktivity, které se věnují mládeži a dětem.
Finančně pomáhat tradičním slánských hudebním, divadelním a uměleckým souborům.
Rozšiřovat vztahy s partnerskými městy v zahraničí.
Podporovat kulturní akce ve městě.
 Sociální oblast
Usilovat o plnění základních úkolů městské správy v péči o vzdělání a v sociálních službách a na úseku zdravotní péče.
Podporovat rozvoj městské nemocnice ve Slaném.
Pokračovat v programech péče o rodiny s malými dětmi.
S kým budeme spolupracovat
S každým slušným občanem města.
S každým, komu leží na srdci prospěch a rozvoj města.
Co rozhodně odmítáme
Návrat diktatury jakéhokoliv druhu.
Extrémismus v každé formě.