Zelená pro děti
Vybudujeme bezpečná a moderní dětská hřiště.
Zajistíme dostupné a kvalitní školky.
Zavedeme program „přátelská škola….“ v našich ZŠ i MŠ.
Podpoříme zájmové vzdělávání dětí a mládeže.

Zelená pro bezpečí
Zlepšíme práci městské policie.
Vytipujeme a zrušíme „temná“ zákoutí ve městě.
Podpoříme programy zaměřené na prevenci záškoláctví a kriminality mládeže.
Prosadíme nulovou toleranci hazardu ve městě.

Zelená pro čistotu a zdraví
Změníme systém úklidu města tak, aby byla tráva posekaná, chodníky čisté, odpadky odvezené, sníh shrabaný.
Upravíme parky tak, aby byly vhodným místem pro trávení volného času, pro sport i odpočinek, pro děti, dospělé i babičky a dědy.
Zajistíme kvalitní péči o zeleň v centru města i na sídlištích.
Rozšíříme množství kontejnerů na tříděný odpad, upravíme místa kolem popelnic a kontejnerů.

Kandidujeme společně s KDU-ČSL a nezávislými kandidáty. Náš úplný volební program najdete zde.