18. 5. 2015

Zakladatelé, Jana Zůnová, Miloslav Nič a Kateřina Broža, založili spolek Budoucí krajina, jejímź hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Impulsem k založení tohoto spolku byla výstavba via ferrata na Slánské hoře, při jejíž výstavbě došlo k hrubému porušení zákona, nebyli informováni občané města a došlo k velice necitlivému zásahu do přírodní památky.
Další informace naleznete zde